EDITORYAL  |  Sa gitna ng pagtulog at pagbangon
Editorial / Opinion

EDITORYAL  |  Sa gitna ng pagtulog at pagbangon

MARAMING BAGAY ANG MAAARING ihalintulad sa sitwasyon ng aming pang-kampus na pahayagan.  Katulad ito ng isang tulog na bulkan na unti-unting gumigising para bulabugin ang isang tahimik na bayan.  O, isang diesel-powered na sasakyan na nagpapainit ng makina; isang elesi na dahan-dahang umiikot bago tuluyang lumipad ang eroplano; o isang atletang napilayan, na muling tatayo … Continue reading